Fasering en planning online

Op de pagina planning&fasering hebben wij de planning geplaatst zoals deze vandaag tijdens de inloopbijeenkomst is gepresenteerd.

Voor de mensen die de planning tijdens de inloopbijeenkomst hebben bekeken, de planning is niet veranderd. Wel hebben wij fase 3 en 4 van naam verwisseld, de manier van werken is niet veranderd. Dit betekent dus dat wij eerst in fase 4 (stuk tussen Driehoek en kruispunt Jachtlaan-Asselsestraat) aan het werk gaan en dan richting fase 3. Hoewel dit wellicht niet logisch lijkt om te veranderen, is dit een bewuste keuze. Intern (gemeente Apeldoorn en KWS Infra) is deze nummering van de verschillende fases al langer in gebruik. Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over ‘fase 3’ en ‘fase 4’ hebben wij de online planning daarop aangepast, dit is ook eenvoudiger voor als u contact heeft met ons.

Kortom, alleen de naam is veranderd. Onze excuses voor de mogelijke onduidelijkheid.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.