Fase 8: rioolwerkzaamheden Blekersweg / Orderbeek

Zoals waarschijnlijk wel bekend worden er aan de Zanderijweg werkzaamheden uitgevoerd aan de Orderbeek. De werkzaamheden aan de Jachtlaan worden nu gecombineerd met deze werkzaamheden. Hiervoor moeten wij diverse werkzaamheden uitvoeren aan het riool, waaronder het aanleggen van een riool in de Blekersweg.

Dit betekent dat vanaf 17 oktober de Jachtlaan vanaf de Blekersweg tot aan het spoor is afgesloten. De route Blekersweg – spoor is dan dus niet meer mogelijk. In de Blekerweg leggen wij een riool vanaf de Jachtlaan tot aan huisnummer 38 (zijweg Koningslijn). Vanaf maandag 20 oktober 07.00 voeren wij deze werkzaamheden uit en zijn de betreffende woningen dus niet per auto te bereiken. Woningen blijven wel via het via het trottoir bereikbaar. De werkzaamheden aan fase 8 ronden wij uiterlijk 31 oktober af.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden moeten wij het water van het regenwaterriool overpompen van de Zanderijweg naar de Blekersweg. Deze pompen komen vanaf donderdag 2 oktober te staan op de Zanderijweg tegenover Zanderijweg 102, waarbij de leiding aan de kant van de Orderbeek komt te liggen. Wij zullen de pompen zo plaatsen dat er om de pompen heen kan worden gereden, mits er geen auto’s geparkeerd worden voor huisnummer 102/104. Het bruggetje aan de achterzijde van Jachtlaan 330 blijft ook grotendeels beschikbaar voor parkeren. Het ompompen van het water is nodig zolang er gewerkt aan de Orderbeek. De verwachting is dat deze werkzaamheden met 2 á 3 weken zijn afgerond.