Parkeren fase 7+8

Zoals aangegeven in onze bewonersbrief voor fase 7+8 waren we op zoek naar een alternatieve parkeerlocatie. Helaas moet ik zeggen dat we u deze locatie niet kunnen bieden.

Om de parkeerdruk toch enigszins te beperken, hebben we onze werkwijze aangepast. We hebben de freeswerkzaamheden uitgesteld en gebruiken volgende week (de week van 15 september) om de parkeervakken aan de oneven zijde van de weg (nr 259 – 263E) te vernieuwen zodat deze weer gebruikt kunnen worden in de loop van de dag op maandag 22 september.

Het frezen van de asfaltdeklaag hebben we uitgesteld tot vlak voor de asfalteringswerkzaamheden. Dit houdt in dat er van 14 oktober 6.30 uur t/m 16 oktober 18.00 uur geen gebruik gemaakt kan worden van de parkeervakken langs de Jachtlaan.