Werkzaamheden afgerond

Deze week zijn we druk geweest met de werkzaamheden in fase 8, de Blekersweg en de aansluitingen op de Jachtlaan en Zanderijweg.

Aan het einde van de middag zal de Jachtlaan weer geheel open worden gesteld voor doorgaand verkeer. Daarmee zijn onze werkzaamheden aan de Jachtlaan afgerond. Links en rechts zullen er nog enkele kleine dingen aangepast worden en wij zullen de werkzaamheden nog definitief opleveren aan de gemeente Apeldoorn.

Asfalt fase 7 + afsluiting Blekersweg – Spoor

Zoals eerder aangegeven zijn we op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 oktober bezig met de asfaltdeklaag in fase 7. Via deze mail willen wij u er aan herinneren dat hiervoor de Jachtlaan van fase 7 (tussen de Prins Willem Alexanderlaan en de Blekerweg) geheel wordt afgesloten op deze dagen. Op dinsdag en woensdag om de oude deklaag te frezen, en woensdag en donderdag om de asfaltdeklaag aan te brengen en de belijning. U kunt uw auto parkeren op de tijdelijke parkeervoorziening aan de Prins Willem Alexanderlaan, op het terrein van de oude Sparta fabriek.

Na deze werkzaamheden zijn wij klaar met de werkzaamheden aan fase 7 en zullen vanaf vrijdag 17 oktober ons concentreren op het laatste gedeelte, fase 8: de Jachtlaan tussen de Blekersweg en het spoor. Deze route wordt vanaf maandag 13 oktober al geheel afgesloten voor het verkeer zodat er veilig gewerkt kan worden aan het riool. Fase 8 ronden wij uiterlijk 31 oktober af.

Fase 8: rioolwerkzaamheden Blekersweg / Orderbeek

Zoals waarschijnlijk wel bekend worden er aan de Zanderijweg werkzaamheden uitgevoerd aan de Orderbeek. De werkzaamheden aan de Jachtlaan worden nu gecombineerd met deze werkzaamheden. Hiervoor moeten wij diverse werkzaamheden uitvoeren aan het riool, waaronder het aanleggen van een riool in de Blekersweg.

Dit betekent dat vanaf 17 oktober de Jachtlaan vanaf de Blekersweg tot aan het spoor is afgesloten. De route Blekersweg – spoor is dan dus niet meer mogelijk. In de Blekerweg leggen wij een riool vanaf de Jachtlaan tot aan huisnummer 38 (zijweg Koningslijn). Vanaf maandag 20 oktober 07.00 voeren wij deze werkzaamheden uit en zijn de betreffende woningen dus niet per auto te bereiken. Woningen blijven wel via het via het trottoir bereikbaar. De werkzaamheden aan fase 8 ronden wij uiterlijk 31 oktober af.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden moeten wij het water van het regenwaterriool overpompen van de Zanderijweg naar de Blekersweg. Deze pompen komen vanaf donderdag 2 oktober te staan op de Zanderijweg tegenover Zanderijweg 102, waarbij de leiding aan de kant van de Orderbeek komt te liggen. Wij zullen de pompen zo plaatsen dat er om de pompen heen kan worden gereden, mits er geen auto’s geparkeerd worden voor huisnummer 102/104. Het bruggetje aan de achterzijde van Jachtlaan 330 blijft ook grotendeels beschikbaar voor parkeren. Het ompompen van het water is nodig zolang er gewerkt aan de Orderbeek. De verwachting is dat deze werkzaamheden met 2 á 3 weken zijn afgerond.

Inzet verkeersregelaars fase 7+8

Vanwege de grote hoeveelheden fietsers die door het afgesloten werkvak fietsen, hebben wij besloten om verkeersregelaars in te zetten voor zowel de veiligheid van de fietsers als voor onze eigen veiligheid. Dit betekent alleen fietsers die binnen de afzetting wonen nog door kunnen fietsen. De overige fietsers zullen door de verkeersregelaars worden tegengehouden en worden omgeleid via de omleidingsroutes.

UPDATE: Parkeren fase 7+8

Dat het soms toch anders kan lopen dan gepland blijkt nu wel weer. We hebben toch toestemming gekregen om het braakliggende bouwterrein naast Sparta Luce in te richten als tijdelijke parkeervoorziening.

Aanstaande maandag zullen we dit terrein inrichten zodat dit maandag aan het einde van de middag of anders dinsdag gebruikt kan worden als tijdelijke parkeervoorziening.

Parkeren fase 7+8

Zoals aangegeven in onze bewonersbrief voor fase 7+8 waren we op zoek naar een alternatieve parkeerlocatie. Helaas moet ik zeggen dat we u deze locatie niet kunnen bieden.

Om de parkeerdruk toch enigszins te beperken, hebben we onze werkwijze aangepast. We hebben de freeswerkzaamheden uitgesteld en gebruiken volgende week (de week van 15 september) om de parkeervakken aan de oneven zijde van de weg (nr 259 – 263E) te vernieuwen zodat deze weer gebruikt kunnen worden in de loop van de dag op maandag 22 september.

Het frezen van de asfaltdeklaag hebben we uitgesteld tot vlak voor de asfalteringswerkzaamheden. Dit houdt in dat er van 14 oktober 6.30 uur t/m 16 oktober 18.00 uur geen gebruik gemaakt kan worden van de parkeervakken langs de Jachtlaan.

10 en 11 september: fase 5+6 afgesloten, 15 september start fase 7+8

Zoals eerder aangegeven brengen wij op donderdag 11 september de asfaltdeklaag aan in fase 5 en 6. Dit betekent dus dat de Jachtlaan van fase 5+6 (tussen de Asselsestraat en de Prins Willem Alexanderlaan) geheel wordt afgesloten op woensdag 10, donderdag 11 en met vrijdag 12 september als optie. Op woensdag om de weg te reinigen en de kleeflaag aan te brengen, op donderdag om de asfaltdeklaag aan te brengen en de belijning. Vrijdag gebruiken wij om de belijning aan te brengen voor zover dat op donderdag nog niet gelukt is.

Na deze werkzaamheden zijn wij klaar met de werkzaamheden aan fase 5 en 6 en zullen maandag 15 september starten met fase 7 en 8.

Start fase 6: maandag 11 augustus

Maandag 11 augustus starten we met fase 6. In fase 5 voeren we de werkzaamheden uit tussen de Ordeparkweg en de rotonde met de Prins Willem Alexanderlaan.

Door de werkzaamheden zal de zijde met de even huisnummers vanaf 11 augustus niet bereikbaar zijn. Vanaf donderdag 28 augustus zal de gehele Jachtlaan van fase 6 afgesloten zijn. De bewoners van dit gedeelte van de Jachtlaan ontvangen een brief van ons. Deze brief kunt u ook online lezen op de pagina bewonersbrieven.

Woensdag start fase 5

Aanstaande woensdag 18 juni starten we met fase 5. In fase 5 voeren we de werkzaamheden uit tussen de kruising Jachtlaan-Asselsestraat en de Ordeparkweg.

Door de werkzaamheden zal de zijde met de even huisnummers vanaf 18 juni niet bereikbaar zijn. Vanaf woens-dag 2 juli zal de gehele Jachtlaan van fase 5 afgesloten zijn. De bewoners van dit gedeelte van de Jachtlaan hebben deze week een brief van ons ontvangen. Deze brief kunt u ook online lezen op de pagina bewonersbrieven.