Bij de rioolwerkzaamheden op de kop van de Breestraat is 17 augustus op een oude muur gestuit. Het graafwerk is direct stilgelegd. De gemeente heeft Hollandia Archeologen uit Zaandijk opdracht gegeven onderzoek te doen. Er is opdracht gegeven voor een uitgebreid historisch onderzoek. Zo kan de vondst bijdragen aan de geschiedschrijving van Beverwijk.

Na metingen en onderzoek ter plaatse vandaag heeft de archeoloog geconcludeerd dat het vermoedelijk gaat om een fundering van een molen uit de 14e of 15e eeuw. De fundering lag op een natuurlijke afzetting, die ook bij de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station is aangetroffen. De archeologische resten zijn volledig gedocumenteerd en daarmee behouden voor toekomstige generaties.

Inmiddels zijn de resten verwijderd en op verzoek van wethouder Van Weel-Niesten opgeslagen. In de komende periode wordt nagedacht over een geschikte bestemming voor de middeleeuwse bakstenen.

De rioolwerkzaamheden zijn weer hervat.

 

 

We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

Na een korte pauze tijdens de feestweek van Beverwijk zijn wij maandag 14 augustus weer begonnen met de rioleringswerkzaamheden aan het begin van de Breestraat.

De winkelstraat blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.